Tuesday, 15 July 2008

Poster yang menggambarkan keperibadian PM Malaysia

Keperibadian sesorang adalah lambang kepada watak dan sikapnya terhadap sesuatu perkara atau isu. Sebagai pemimpin, masyarakat bawahan akan sentiasa melihat dan mencontohi kepimpinan di atas. Baik buruk peminpin akan menjadi buah mulut semua orang, apa lagi kalau peminpin itu bercakap soal kebaikan.


Pikir pikuirkan lah...hehehe

No comments:

Other stories

Related Posts with Thumbnails